1. Prevederi generale

Serviciul https://extrasavantajos.ro/ va este oferit de VIABIL ONLINE SOLUTION SRL (denumita in continuare „Https://extrasavantajos.ro/”, „Prestatorul” sau „Societatea”) cu sediul in soseaua Berceni nr 39B, Sector 4, Bucuresti, avand CIF: 35851387, numar la registrul comertului: J40/4339/2016.

Prezentele Termeni si Conditii se aplica vanzarilor de produse prin intermediul platformei online https://extrasavantajos.ro/ detinuta de https://extrasavantajos.ro/.

Navigarea pe site-ul https://extrasavantajos.ro/, urmata de plasarea unei Comenzi, echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a Termenilor de mai jos de catre orice Client al Prestatorului, avand calitatea de Utilizator/ Cumparator/ Consumator.

Https://extrasavantajos.ro/ isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul acestui site, precum si in cadrul prezentelor Termeni si conditii, fara niciun fel de notificare prealabila a Consumatorilor. In caz de divergenta sau neintelegeri intre Prestator si Client, se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul plasarii Comenzii.

Relatia dintre parti este guvernata de urmatoarele acte normative:

 • OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
 • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii;
 • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor;
 • Legea 365/2002 privind comertul electronic.
 • OUG 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale.
 1. Definitii

”ANCPI” – Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate;

„Abonat” – persoana fizica ce se aboneaza la Newsletter-ul oferit de Https://extrasavantajos.ro/, astfel cum acesta va fi definit mai jos;

„Carte Funciara” – Cartea funciara este un registru public si unic, care cuprinde evidenta imobilelor din Romania, proprietatea persoanelor fizice si juridice. Registrul este gestionat de stat prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI);

„Client” – persoana fizica sau juridica ce obtine acces la Continut si Serviciul de pe Site, prin plasarea unei Comenzi;

„Comanda” – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Prestator si Cumparator, prin care Cumparatorul transmite Prestatorului, prin intermediul Site-ului, intentia sa ferma de a apela la serviciile oferite de Https://extrasavantajos.ro/ in obtinerea documentului solicitat;

„Comunicari comerciale si de marketing” – Orice tip de mesaj trimis catre Utilizator (spre exemplu via e-mail/ SMS/ WhatsApp/ telefonic/ mobile push/ webpush etc.) continand informatii generale si tematice, informatii cu privire la servicii similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat/ vizualizat, informatii cu privire la oferte sau promotii, precum si alte comunicari comerciale, cum ar fi cercetari de piata si/ sau sondaje de opinie etc.;

„Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

„Continut” cuprinde urmatoarele elemente:

 1. continutul oricarui buletin informativ sau al oricarui e-mail trimis Utilizatorilor de internet care interactioneaza cu Site-ul sau Clientilor de catre Https://extrasavantajos.ro/ prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, avand acordul valabil exprimat in prealabil de catre Utilizator/ Client in acest scop;
 2. date referitore la Https://extrasavantajos.ro/ sau alte date privilegiate ale Societatii;
 3. informatii legate de Serviciile si/ sau preturile practicate de Https://extrasavantajos.ro/ pe Site intr-o anumita perioada;
 4. orice informatie comunicata Utilizatorului sau Clientului prin orice mijloc de catre un angajat al Https://extrasavantajos.ro/, conform informatiilor de contact specificate sau nu de catre acest Utilizator/ Client;
 5. toate informatiile disponibile pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.

„Contract la distanta” – potrivit definitiei cuprinse in OUG nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, contractul la distanta reprezinta orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;

„Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.;

„Document” – prezenta versiune a Termenilor si conditiilor;

„Extras de Carte Funciara” – Extrasul reprezinta suportul pe care se primesc informatiile existente in Cartea Funciara referitoare la pozitionarea imobilului, suprafata, adresa, proprietari, ipoteci, sechestre, litigii etc. Extrasele pot fi de doua tipuri: de informare sau de autentificare. Extrasele de informare pot fi obtinute de orice persoana, chiar si neproprietari si nu au nicio consecinta juridica. Extrasele de autentificare pot fi obtinute doar de catre notarii publici si au ca efect blocarea Cartii Funciar pentru un termen de zece zile;

„Extras de Plan Cadastral pe Ortofotoplan” – Documentul furnizat in format analogic, avand ca suport ortofotoplanul, pe care sunt reprezentate prin suprapunere imobilul identificat si cele vecine (daca acestea exista in baza de date a ANCPI/ OCPI); de asemenea, acesta contine informatii despre categoriile de folosinta, constructii si incidenta legilor speciale asupra imobilului in cauza;

„Newsletter”- buletinul informativ sau mijlocul de informare periodica a Abonatului, exclusiv electronic, cu privire la serviciile si/ sau promotiile desfasurate pe Site intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea Https://extrasavantajos.ro/ cu referire la informatiile continute de acesta;

„OCPI” – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

„Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In ceea ce priveste Site-ul, operatorul de date este reprezentat de Https://extrasavantajos.ro/;

„Prelucrare” – orice operatiune/ set de operatiuni efectuata/ e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc.;

„Prestator” – detinatorul Site-ului https://extrasavantajos.ro/ , mai precis Https://extrasavantajos.ro/;

„Serviciu / Serviciu digital” – serviciul de comert electronic condus exclusiv pe portiunile publice disponibile ale Site-ului, in sensul acordarii posibilitatii Utilizatorului/ Clientului sa contracteze Serviciile prezentate folosind mijloace exclusiv electronice; in concret, serviciul consta in obtinerea de la autoritatile/ institutiile competente si furnizarea, in urma plasarii comenzii de catre Client, a documentului solicitat;

„Site” – platforma online https://extrasavantajos.ro/ ;

„Tranzactie”- incasarea unei sume rezultata din plata serviciului prezentat pe Site si ales de catre Client, prin transfer bancar, SMS sau utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de Https://extrasavantajos.ro/;

„Utilizator” – persoana care navigheaza pe Site sau interactioneaza, sub diverse forme, cu acesta (completare formulare, abonare la newsletter, plasarea unei comenzi etc.) si are acces la Continut.

„Integrare” – crearea unei legaturi intre Site sau Serviciile digitale si componentele mediului digital al Clientului si incorporarea acestora, in asa fel incat Serviciile sa poata fi utilizate in Conformitate cu prezentul contract.

„Conformitatea Continutul digital/ Serviciului digital”: furnizarea Serviciilor in Conformitate cu cerintele subiective si obiective de Conformitate stabilite de art. 6 si art. 17 din OUG 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale.

 1. Dispozitii generale

Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare a Site-ului/ Continutului/ Serviciului de catre Client. Clientul este rugat sa parcurga cu atentie acest Document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre Client ca avand un impact negativ asupra activitatii sau datelor sale si/ sau informatiilor furnizate societatii Https://extrasavantajos.ro/.

3.1. Serviciul

Accesul la Serviciu se face exclusiv prin intermediul Site-ului public disponibil Utilizatorului prin accesarea urmatorului link: https://extrasavantajos.ro/ .

Plasarea unei comenzi pe Site implica acordul explicit al Utilizatorului privind incheierea contractului de comision cu Https://extrasavantajos.ro/. Astfel, conform Legii Comertului Electronic nr. 365/2002, contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci cand sunt intrunita conditiile cerute de lege pentru validitatea acestora. Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice, nu este necesar consimantamantul prealabil al partilor asupra utilizarii mijloacelor electronice.

Prin folosirea Site-ului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Continutului sau Serviciului pus la dispozitie de Https://extrasavantajos.ro/, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

In cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord cu prezentele Termeni si Conditii si/ sau nu accepta prezentul Document, acesta va avea urmatoarele posibilitati:

 1. va trimite un e-mail pe adresa de corespondenta electronica: mihai_matei74@yahoo.com si va preciza motivele si/ sau solicitarile de operare a modificarilor dorite;
 2. daca nu va dori modificarea dispozitiilor prezentului Document, va renunta la accesul la Serviciu, precum si la orice alte servicii oferite de Https://extrasavantajos.ro/ prin intermediul Site-ului precum: primirea de comunicari comerciale si de marketing din partea Https://extrasavantajos.ro/, transmise pe orice suport (electronic, telefonic etc.), fara nicio garantie ulterioara din partea Https://extrasavantajos.ro/. In acest context, Prestatorul va sterge toate datele care fac referire la Utilizator/ Client/ Abonat din baza sa de date, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Clientul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/ sau a nu accepta prezentul Document.

Toate comenzile plasate pe Site-ul https://extrasavantajos.ro/ se supun contractului oficial legal de comision cu privire la obtinerea si furnizarea catre Client a documentelor emise de ANCPI/ OCPI.

3.2. Continutul

Denumirea Site-ului si insemnele grafice ale acesteia sunt proprietatea Https://extrasavantajos.ro/ sau dupa caz, Prestatorul detine un drept de utilizare asupra acestora, astfel ca aceste elemente nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului/ titularului lor.

Intreg Continutul prezentat sau afisat in cadrul Site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la: text, grafica, fotografii, imagini, imagini in miscare, sunet si ilustratii etc. este proprietatea Prestatorului. Toate elementele ce descriu serviciile disponibile inclusiv, nelimitativ, design-ul general, modalitatea de prezentare etc., sunt protejate de copyright, drepturi de autor si alte normative in materia drepturilor de proprietate intelectuala.

Https://extrasavantajos.ro/ declara pe propria raspundere ca intreg continutul de pe site-ul https://extrasavantajos.ro/ este original si ca foloseste resurse (imagini reprezentative, video, texte, specificatii etc.) cu acceptul sursei (producator, furnizor etc.), fara sa incalce Legea nr 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Raportarea cazurilor de incalcare a drepturilor de autor se va face in scris pe adresa de e-mail mihai_matei74@yahoo.com.

Utilizatorul/ Clientul nu poate modifica niciunul dintre materialele ante – mentionate si nu poate copia, distribui, transmite, afisa, efectua, reproduce, publica, licentia, crea opere derivate din acestea, transfera sau vinde informatii sau lucrari continute de Site-ul https://extrasavantajos.ro/ .

Cu exceptia actiunilor permise de legislatia aplicabila in materie de drepturi de autor, Utilizatorul este responsabil pentru obtinerea permisiunii inainte de a utiliza orice material protejat de drepturi de autor care este facut disponibil de catre Https://extrasavantajos.ro/.

Orice Continut la care Utilizatorul sau Clientul are si/ sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta prezentului Document in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre Https://extrasavantajos.ro/ si Utilizator/ Client si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea Https://extrasavantajos.ro/ cu referire la acel Continut.

Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/ sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora (public sau individual), de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat Https://extrasavantajos.ro/, se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei careia ii apartin aceste materiale, Prestatorul nefiind in niciun fel raspunzator de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.

In cazul in care Https://extrasavantajos.ro/ confera Utilizatorului sau Clientului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit Continut la care Utilizatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor Continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor Continuturi pe Site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea Https://extrasavantajos.ro/ pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui Continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

Niciun Continut transmis catre Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/ sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea Https://extrasavantajos.ro/ si/ sau a angajatului Prestatorului, care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista.

Orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau prevazute intr-un acord distinct de utilizare, in cazul in care acesta exista, este interzisa.

Utilizatorul sau Clientul raspunde pentru orice daune intelectuale produse Site-ului, Continutului, sau oricarui tert/ partener cu care Https://extrasavantajos.ro/ are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

3.3. Newslettere

Primirea de Newslettere si alte alerte de acest gen presupune bifarea casutei corespunzatoare din cadrul formularului de pe Site. Astfel Utilizatorul devine Abonat si accepta in mod neconditionat, inclusiv prezentele Termenii si conditii, in cazul in care acesta nu si-a exprimat in prealabil acordul cu privire la primirea de astfel de comunicari printr-o alta modalitate.

Abonarea la Newsletter-ul oferit de Https://extrasavantajos.ro/ se poate efectua numai daca Utilizatorul are varsta de 16 ani impliniti la momentul transmiterii intentiei de abonare.

Datele cu caracter personal folosite de Https://extrasavantajos.ro/ pentru transmiterea de buletine informative vor fi utilizate de Prestator numai in scopurile descrise in Politica de confidentialitate si in conformitate cu dispozitiile acesteia, document disponibil pentru consultare pe Site.

Renuntarea la primirea Newsletter-ului de catre Abonat se poate efectua in orice moment, in mod facil, prin retragerea consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor sale in scop de marketing si prin exprimarea intentiei de dezabonare, astfel:

 1. folosind optiunea specifica de dezabonare din cadrul oricarui buletin informativ primit;
 2. prin contactarea Prestatorului via e-mail si transmiterea intentiei de dezabonare de la Newsletter si fara nicio obligatie reciproca ulterioara a vreunei parti sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea Newsletter-ului nu implica renuntarea la acordul manifestat pentru prezentul Document, aceasta renuntare producand efecte doar pentru viitor, ulterior comunicarii intentiei de retragere a consimtamantului.

Https://extrasavantajos.ro/ nu va fi tinuta de obligatia de a transmite Newsletter-ul Abonatului.

Prestatorul nu va include in buletinele sale informative transmise Abonatului niciun tip de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la un tert care nu este partener al Https://extrasavantajos.ro/.

3.4. Informatii privind Prestatorul

Https://extrasavantajos.ro/ publica pe Site datele sale de identificare complete si corecte, astfel incat contactarea sa de catre Utilizator/ Client sa fie una facila.

Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate Prestatorului se va putea realiza prin mijloace de comunicare electronice, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil partilor, considerandu-se, astfel, ca Utilizatorul/ Clientul consimte, la randul sau, la primirea notificarilor din partea Https://extrasavantajos.ro/ in modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin intermediul anunturilor publicate pe Site.

Https://extrasavantajos.ro/ isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, mai ales daca acestea sunt neintemeiate/ abuzive, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).

Clientul/ Utilizatorul declara expres ca datele de contact furnizate prin transmiterea acestora in momentul plasarii comenzii sau pe adresa de e-mail mihai_matei74@yahoo.com ii apartin (spre exemplu: nume si prenume, adresa de e-mail, adresa, numarul de telefon etc.) si ca aceste date vor putea fi folosite de catre Prestator in comunicarile sale cu Clientul, in scopul onorarii comenzilor si al solutionarii oricaror inconventiente cu privire la acestea, dar si pentru furnizarea de informatii suplimentare, la solicitarea Clientului/ Utilizatorului.

3.5. Confidentialitatea datelor cu caracter personal

Https://extrasavantajos.ro/ depune toate eforturile pentru a se asigura ca protejeaza si respecta confidentialitatea datelor cu caracter personal apartinand Utilizatorilor/ Clientilor/ Abonatilor sai, prin implementarea de masuri tehnice si organizatorice adecvate, in conformitate cu cerintele Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

Informatiile furnizate de catre Utilizator/ Client/ Abonat vor fi stocate de catre Https://extrasavantajos.ro/ in format electronic si nu vor fi furnizate catre nicio alta terta parte, decat cele implicate in mod direct in furnizarea serviciilor specifice Site-ului https://extrasavantajos.ro/ .

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Prestatorul o efectueaza in contextul navigarii pe Site sau interactiunii cu acesta, prin completarea formularelor, abonarea la newsletter sau plasarea unei comenzi, persoana vizata va consulta Politica de confidentialitate afisata pe Site.

 1. Politica de vanzare online

4.1. Accesul la Serviciu

Accesul la Serviciu este permis oricarui Client care inregistreaza o comanda pe Site-ul https://extrasavantajos.ro/ , fara ca acesta sa fie conditionat de crearea unui cont de utilizator.

Pentru a-i fi permis accesul la serviciu, Clientul va bifa, in sectiunea speciala, faptul ca accepta prevederile prezentului Document, respectiv ca ia la cunostinta despre Politica de Confidentialitate a Site-ului.

Https://extrasavantajos.ro/ poate limita accesul Clientului la Serviciu, in functie de comportamentul sau anterior.

Https://extrasavantajos.ro/ poate refuza o Comanda, situatie in care va transmite Clientului o notificare in acest sens, fara a exista obligatii intre parti si fara ca o parte sa poata pretinde daune-interese, pentru urmatoarele motive:

 1. Esuarea/ invalidarea tranzactiei online;
 2. Neacceptarea de catre procesatorul de plati/ banca emitenta a cardului Clientului pentru efectuarea tranzactiei;
 3. Furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Client, necesare onorarii Comenzii;
 4. Activitatea Clientului poate produce prejudicii Site-ului https://extrasavantajos.ro/ ;
 5. Clientul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor si bunei-credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Prestatorul intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte;
 6. Existenta unor livrari consecutiv esuate din culpa Clientului.

4.2. Serviciul

Https://extrasavantajos.ro/ poate publica pe Site informatii despre servicii si/ sau promotii practicate de catre acesta intr-o anumita perioada de timp.

Https://extrasavantajos.ro/ poate limita capacitatea de achizitionare a unor Servicii disponibile pe Site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienti.

Serviciul oferit de Https://extrasavantajos.ro/ consta in furnizarea Clientului a documentelor solicitate prin comanda plasata, documente ce se obtin la autoritati sau institutii publice, respectiv ANCPI/ OCPI. Astfel, Prestatorul reprezinta un intermediar in obtinerea documentelor solicitate de Client de la autoritatile sau institutiile publice, Clientul platind un comision denumit pret.

Ulterior completarii formularului de comanda si efectuarii platii aferente, Https://extrasavantajos.ro/ va inainta solicitarea autoritatii sau institutiei competente cu emiterea documentelor, iar ulterior le va livra Clientului. Livrarea documentelor se va realiza prin transmiterea unui link de descarcare trimis de catre Prestator Clientului pe adresa de e-mail indicata sau printr-un mesaj pe aplicatia WhatsApp la numarul de telefon mentionat.

Toate preturile aferente Serviciilor de furnizare documente sunt prezentate pe Site si sunt exprimate RON la care se adauga TVA.

Pentru platile online cu cardul, Prestatorul nu este/ nu poate fi tinut raspunzator pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzand, dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune apartine exclusiv Clientului.

Toate informatiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (texte/ imagini statice/ dinamice/ prezentari multimedia etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Https://extrasavantajos.ro/, acestea fiind cu titlu de prezentare.

4.3. Comanda online

Pentru a plasa o comanda de Servicii prin intermediul Site-ului https://extrasavantajos.ro/ , Utilizatorul trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

 1. Utilizatorul va selecta tipul documentului pe care doreste sa il achizitioneze, respectiv Extras de Carte Funciara sau Extras de Plan Cadastral pe Ortofotoplan;
 2. Utilizatorul va completa formularul de comanda, astfel:
  1. Pentru Extrasul de Carte Funciara, datele de identificare ale imobilului: judetul si localitatea (UAT – Unitatea Administrativ Teritoriala) in circumscriptia carora se afla imobilul, numarul de Carte Funciara (de exemplu 12583 sau 12783-B1-U2), numarul de Cadastru si numarul Topografic (de exemplu: 12683 sau 12753-C1-U2);
  2. Pentru Extrasul de Plan Cadastral pe Ortofotoplan, datele de identificare ale imobilului: judetul si localitatea (UAT – Unitatea Administrativ Teritoriala) in circumscriptia carora se afla imobilul, numarul de Carte Funciara (de exemplu 12583 sau 12763-D1-B2);
 • Furnizarea datelor de identificare ale imobilului si completarea acestora este exclusiv responsabilitatea Clientului.
 1. In situatia in care Utilizatorul doreste facturarea serviciilor pe firma, acesta va trebui sa bifeze campul special si sa completeze formularul specific persoanelor juridice, cu urmatoarele date: CUI-ul (Cod Unic de Identificare)al societatii pentru care va fi emisa factura, numarul de telefon si adresa de e-mail. Precizam faptul ca sunt necesare datele de contact profesionale ale societatii.
 2. Clientul va opta pentru una dintre modalitatile de plata disponibile pe Site, respectiv:
  1. Plata online cu cardul;
  2. Plata prin transfer bancar;
 3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare desfasurarii serviciului oferit de Https://extrasavantajos.ro/, sunt corecte, complete si reale la data plasarii Comenzii.

Utilizatorul va trebui sa bifeze campul prin care isi exprima acordul cu privire la dispozitiile prezentelor Termeni si conditii si de luarea la cunostinta a Politicii de Confidentialitate disponibila pe Site.

Prin plasarea unei comenzi, Clientul poate obtine un singur tip de document pentru un singur imobil indicat. Desi Clientul poate introduce mai multe numere de Carte Funciara/ de Cadastru/ Topografic, Prestatorul va furniza documentul aferent primului numar introdus de identificare al imobilului. In situatia in care Clientul doreste furnizarea mai multor documente (extrase) pentru imobile diferite, acesta trebuie sa completeze cate un formular distinct pentru fiecare imobil si sa efectueze plata pentru fiecare comanda plasata.

Clientul are posibilitatea de a opta daca doreste serviciul de furnizare urgenta a documentelor solicitate prin bifarea casutei „ Urgent30”. Aceasta optiune presupune receptionarea de catre Client a documentelor in cel mult 30 de minute calculate din momentul confirmarii platii.

Pentru obtinerea documentului comandat, Utilizatorul trebuie sa cunoasca si sa completeze cel putin doua campuri din cele trei puse la dispozitie, respectiv: numarul de Carte Funciara, numarul de Cadastru sau numarul Topografic. In situatia in care Utilizatorul nu detine datele mentionate, acesta poate obtine un Extras de Carte Funciara prin completarea campurilor ,,Numar de Carte Funciara” si ,,Numar Cadastru” cu IDENTIFICATORUL ELECTRONIC obtinut dintr-un extras de carte funciara anterior sau din contractul de vanzare-cumparare.

In situatia in care Utilizatorul greseste chiar si o cifra/ litera din datele furnizate in formularul de comanda, iar Prestatorul obtine documentul cu datele introduse in mod eronat, Utilizatorul este singurul responsabil de greseala sa. Pentru a obtine un nou extras, va relua pasii pentru primirea unui nou document solicitat.

Procesul de identificare al imobilului se va realiza, in primul rand, dupa numarul de Carte Funciara introdus, iar daca acesta nu corespunde unei inregistrari in evidentele ANCPI/ OCPI, se va cauta dupa numarul de Cadastru, iar in cele din urma dupa numarul Topografic.

In situatia in care imobilul nu se regaseste in evidentele ANCPI/ OCPI, Clientul va primi un document cu raspunsul autoritatii/ institutiei publice ce poarta denumirea de „negatiei”. Acest raspuns are acelasi regim de plata, respectand aceeasi procedura ca cea pentru obtinerea Extrasului de Carte Funciara sau de Extrasului de Plan Cadastral pe Ortofotoplan. In aceasta situatie particulara, pretul achitat pentru operatiunea de obtinere a documentului solicitat, nu poate fi rambursat Clientului, intrucat serviciul a fost onorat, in ciuda raspunsului primit din partea ANCPI/ OCPI.

Dupa obtinerea documentului de la ANCPI/ OCPI de catre Prestator, acesta se va livra Clientului prin trimiterea unui link de descarcare pe adresa de e-mail/ numarul de telefon indicat.

Prin plasarea unei comenzi, Clientul consimte ca Https://extrasavantajos.ro/ sa il contacteze, in urmatoarele scopuri/ situatii, prin orice mijloc disponibil/ agreat de Prestator, astfel:

 1. furnizarea de informatii suplimentare cu privire la Serviciile/ documentele comandate;
 2. solutionarea oricaror reclamatii/ sesizari cu privire la Serviciile/ documentele comandate.

Https://extrasavantajos.ro/ poate denunta automat Contractul de comision incheiat cu Clientul, respectiv de a anula comanda efectuata de catre Client, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in urmatoarele cazuri:

 1. activitatea Clientului pe Site poate si/ sau produce daune de orice natura de partea Https://extrasavantajos.ro/;
 2. fara nicio justificare.

Din momentul in care plata este confirmata, raportul dintre Utilizator si Prestator devine Contract la Distanta, aplicandu-se, astfel, prevederile cuprinse in OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normativela care se anexeaza, dar fara a se limita la, prezentele Termeni si conditii.

4.4. Livrarea documentelor

Utilizatorul poate plasa comenzi in orice zi si in orice interval orar, insa acestea vor fi onorate de catre Prestator doar zilele lucratoare deoarece serviciul de obtinere al documentelor este strans legat de orarul de functionare al autoritatilor si institutiilor publice competente.

Termenele de livrare ale documentelor de catre Https://extrasavantajos.ro/ sunt urmatoarele:

Comenzile Urgente (prin achitarea serviciului ,,Urgent30”) inregistrate in zilele lucratoare, in intervalul orar 9:00 – 19:30, vor fi solutionate in aceasi zi, pana la ora 20:00. Nu este permisa plata prin SMS pentru serviciul ,,Urgent30”.

Comenzile plasate in afara orarului ante mentionat vor fi solutionate incepand cu ora 09:00 a urmatoarei zi lucratoare ulterioare confirmarii platii.

Termenul de livrare al documentelor curge din momentul confirmarii platii. In cazul platilor efectuate online cu cardul sau prin intemediul SMS, platile se confirma imediat dupa finalizarea tranzactiei/ trimiterii SMS-ului.

In situatia in care sistemul national de generare a extraselor utilizat de ANCPI/ OCPI este sistat sau nefunctional, pot aparea intarzieri de minim 24 de ore in livrarea documentelor comandate.

In cazul imobilelor care au Carte Funciara analogica (pe hartie), pentru care nu a fost realizata conversia in sistemul digital ETERRA, aceasta intarziere poate dura minim 3 zile lucratoare.

Clientul va primi o notificare continand un link de descarcare pe care va trebui sa il acceseze pentru a intra in posesia documentelor. Documentele comandate (linkurile catre documentele comandate) vor fi trimise prin email Email sau Watsapp, in functie de datele furnizate la momentul crearii formei de contact prin care s-a facut plata, conform urmatoarele.

 1. Extrasul de Carte Funciara pentru Informare, Arhiva Coordonatelor (daca este disponibila);
 2. Extrasul de Plan Cadastral pe Ortofotoplan;
 • in cazul imobilelor neinregistrate in baza de date ANCPI/ OCPI: Clientul va primi o nota de respingere atestand faptul ca imobilul indicat de catre Client nu este integrat in baza de date ANCPI/ OCPI;
 1. Pentru fiecare comanda plasata, Clientul va primi Factura Fiscala aferenta serviciilor prestate de Https://extrasavantajos.ro/ pentru obtinerea si furnizarea documentelor; in cuprinsul facturii, va fi indicat si pretul achitat de Prestator catre ANCPI/ OCPI pentru obtinerea documentului solicitat. Pentru comenzile achitate prin metoda Plata prin SMS, Https://extrasavantajos.ro/ nu va genera factura aferenta serviciilor, in schimb, Clientul poate utiliza factura generata de operatorul de telefonie aferent numarului de telefon utilizat pentru plata.

Clientul este singurul responsabil de corectitudinea datelor introduse in sectiunea de facturare din formularul de comanda, Https://extrasavantajos.ro/ neavand nicio raspundere fata de veridicitatea informatiilor primite pe care le-a utilizat in emiterea facturii.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul isi exprima acordul cu privire la primirea facturilor in format electronic prin intermediul postei electronice la adresa de e-mail mentionata in formularul de comanda si/ sau mesaj la numarul de telefon indicat via WhatsApp.

Https://extrasavantajos.ro/ garanteaza faptul ca documentele furnizate Clientului sunt obtinute de la ANCPI/ OCPI si sunt originale. De asemenea, Https://extrasavantajos.ro/ garanteaza ca datele continute in documentele furnizate in NU vor fi in nicio modalitate alterate voluntar sau la cerere.

4.5. Pretul serviciilor

Toate preturile aferente Serviciilor oferite de Https://extrasavantajos.ro/ sunt prezentate pe Site si sunt exprimate in RON la care se adauga TVA.

Https://extrasavantajos.ro/ va putea modifica oricand preturile, ofertele etc., conform criteriilor si necesitatilor interne cu respectarea Comenzilor inregistrate si Contractelor deja incheiate. Https://extrasavantajos.ro/ nu poate fi obligata in nicio situatie sa mentina un anume pret, cu exceptia produselor din comenzilor deja plasate.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub siglele VISA si MasterCard, cu conditia ca bancile emitente sa le fi activat in prealabil pentru plata online, cu ajutorul Plati.online.

Https://extrasavantajos.ro/ nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plata online.

In cazul optarii pentru serviciul Urgent30 de furnizare al documentelor, plata nu poate fi efectuata prin SMS.

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastra, in

conditii de siguranta deplina. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele

VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod

CVV2/CVC2).

Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzactii.

Procesarea datelor de card se face in mod exclusiv pe serverele PlatiOnline.

Siguranta informatiilor dvs. este garantata de faptul ca PlatiOnline nu stocheaza

datele confidentiale ale cardului dvs, ci le trimite criptat pe o conexiune securizata

catre banca procesatoare. In acest fel informatiile dvs. sunt in siguranta.

Indiferent de valuta pe care o aveti in cont, tranzactiile se fac in lei, la cursul de

schimb al bancii dumneavoastra.

Pentru plata cu cardul, tranzactia va aparea pe extrasul de cont cu numele „extrasavantajos”.

4.6. Valabilitatea ofertelor

Https://extrasavantajos.ro/ isi rezerva dreptul de a modifica preturile practicate pentru Serviciile disponibile pe Site fara notificarea in prealabil a Utilizatorului sau Clientului in acest sens. Cu toate astea, pretul afisat pe Site la momentul plasarii Comenzii nu se va modifica, acesta fiind unul ferm.

Pretul de achizitie al Serviciilor este cel afisat in momentul plasarii Comenzii.

Pretul de achizitie al Serviciilor promotionale este cel din momentului plasarii Comenzii, in limita perioadei promotionale indicate pe Site.

Pretul Serviciilor aferente unei Comenzi plasate nu se poate modifica la un moment ulterior inregistrarii acesteia.

Pretul Serviciilor dintr-un Contract deja onorat nu se poate modifica.

4.7. Continutul digital sau Serviciul digital

Prestatorul furnizeaza Continutul digital sau Serviciul digital fara intarzieri nejustificate dupa incheierea contractului. Prestatorul isi indeplineste obligatia de furnizare atunci cand, in functie de solicitarile Clientului, extrasul de Carte Funciara este generat.

Continutul digital sau Serviciul digital este in Conformitate cu contractul daca indeplineste urmatoarele cerinte, dupa caz: a) respecta descrierea, cantitatea si calitatea si alte caracteristici prevazute in contract; b) corespunde scopului special pentru care Clientul il solicita, pe care Clientul l-a adus la cunostinta Prestatorului cel tarziu in momentul incheierii contractului si pe care Prestatorul l-a acceptat; c) este furnizat impreuna cu toate instructiunile referitoare la procesul de obtinere a extrasului; d) este furnizat cu actualizari conform dispozitiilor contractului.

Prestatorul este obligat sa respecte si anumite cerinte obiective de Conformitate. Continutul digital sau Serviciul digital este in Conformitate daca: a) corespunde scopului la care Utilizatorul se asteapta, respectiv intrarea in posesia extrasului; b) respecta calitatile si caracteristicile de performanta, precum si timpul de trimitere a documentului.

Prestatorul asigura informarea Clientului cu privire la faptul ca ii sunt furnizate actualizari si ca acestea ii sunt furnizate efectiv, inclusiv actualizari de securitate, care sunt necesare pentru a mentine Conformitatea Continutului digital sau a Serviciului digital.

Nu exista o Neconformitate, iar obligatia Prestatorului este indeplinita, atunci cand o anumita caracteristica a Continutului digital sau a Serviciului digital nu corespunde cerintelor obiective daca, la momentul incheierii contractului, Clientul a fost informat in mod explicit si intr-un limbaj clar care ii permite sa inteleaga consecintele respectivei neconformitati, iar Clientul a acceptat in mod expres si separat acest lucru la momentul incheierii contractului.

In cazul in care vor aparea modificari care ar putea schimba considerabil experienta Clientului, Prestatorul va anunta Clientul in prealabil, fara a solicita costuri suplimentare pentru aceasta. Din acel moment, daca modificarea ar putea avea un impact negativ asupra sa, Clientul va avea dreptul de a obtine incetarea contractului sau de a mentine Continutul sau Serviciul digital fara modificarea in cauza.

Prestatorul raspunde pentru orice nefurnizare a Continutului digital sau a Serviciului digital daca aceasta se face cu intarzieri nejustificate dupa incheierea contractului. Se considera furnizat Continutul sau Serviciul Site-ului cand devine disponibil sau accesibil pentru Utilizator.

Prestatorul raspunde pentru orice neconformitate care exista la momentul furnizarii si care este constatata in termen de cinci ani incepand cu data furnizarii.

Se considera ca fiind o neconformitate a Continutului digital sau a Serviciului digital orice neconformitate cauzata de Integrarea incorecta a Continutului digital sau a Serviciului digital in mediul digital al Utilizatorului, daca este indeplinita una din urmatoarele conditii: a) Continutul digital sau Serviciul digital a fost integrat de Prestator sau sub raspunderea acestuia; b) Continutul digital sau Serviciul digital a fost destinat sa fie integrat de Utilizator, iar integrarea incorecta s-a datorat unor deficiente in instructiunile de integrare furnizate de Prestator.

4.8. Incheierea contractului la distanta

Contractul la distanta este considerat incheiat de catre Https://extrasavantajos.ro/ atunci cand plata comenzii plasate de catre Client este confirmata, in conformitate cu cerintele legale in materie.

Contractul este incheiat pe durata determinata. Acesta va fi considerat ca fiind incetat in momentul in care partile isi vor fi executat obligatiile reciproce in termenele si conditiile stabilite prin prezentul Document.

4.9. Politica de anulare

In cazul in care apar erori survenite cu ocazia introducerii datelor in campurile special destinate, Clientul trebuie sa transmita in cel mai scurt timp o solicitare de anulare catre adresa de e-mail mihai_matei74@yahoo.com, timpul de anulare pana cand clientul poate trimite mesajul sa ne conformam acesteia este de 30 de minute.

Asa cum reiese din prevederile anterioare ale prezentului Document, Https://extrasavantajos.ro/ va putea denunta unilateral si va anula automat comanda plasata de catre Client, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

 1. esuarea/ invalidarea tranzactiei online;
 2. neacceptarea de catre banca emitenta/ procesatorul de plati a cardului Clientului pentru efectuarea tranzactiei;
 3. furnizarea de date incomplete sau incorecte de catre Client;
 4. activitatea Clientului poate produce daune Site-ului https://extrasavantajos.ro/ , societatii Https://extrasavantajos.ro/ sau partenerilor acesteia, ori este susceptibila sa afecteze drepturile de proprietate intelectuala al caror titular este Societatea;
 5. clientul foloseste Serviciul intr-un mod neconform uzantelor si bunei – credinte sau isi exercita drepturile in scopul de a vatama sau pagubi Prestatorul ori intr-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei – credinte;
 6. alte motive justificate.

La orice Comanda plasata, Clientul este obligat sa verifice si sa accepte cadrul contractual descris in prezentul Document.

Dupa anularea unei tranzactii prin card, banca emitenta va debloca suma blocata in contul clientului in termen de 1-30 de zile, in functie de politica acesteia.

4.10. Stocarea datelor și fișierele

Fișierele asociate comenzii dumneavoastră (documente, rapoarte) sunt stocate în siguranță pe serverele noastre timp de maxim 40 de zile. După această perioadă acestea intră în procedura de ștergere. Anumite date ce țin de comanda dumneavoastră (nume, prenume, nume firma, data comenzii, factura aferenta serviciilor, detalii comandă) vor rămâne în continuare stocate conform legislației în vigoare.

 1. Politica de retur

In calitate de Client al Https://extrasavantajos.ro/, Utilizatorul are dreptul de a fi informat cu privire la reglementarile aplicabile referitoare la incheierea contractelor la distanta intre profesionisti si consumatori in contextul in care apeleaza la serviciile oferite de Prestator.

Pentru a beneficia de serviciile listate pe Site-ul https://extrasavantajos.ro/ , Utilizatorii au obligatia de a completa formularul de comanda si de a efectua plata in mod corect, cu informatii veridice si actuale. Https://extrasavantajos.ro/ nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea prestarii efective sau necorespunzatoare a serviciului de furnizare, cauzata de completarea formularelor in mod eronat, incomplet sau cu informatii false.

Astfel, odata finalizata tranzactia in vederea obtinerii documentelor, plata aferenta acestui serviciu nu se mai poate returna, indiferent de rezultatul generat de ANCPI/ OCPI. Clientii sunt obligati sa verifice, inaintea finalizarii comenzii, corectitudinea datelor introduse in formularul de comanda pentru identificarea imobilului.

Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorului in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea sau completarea unor acte normative, Consumatorul beneficiaza de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri decat cele prevazute de dispozitiile acestui act normativ.

Cu toate acestea, avand in vedere natura serviciilor pe care Https://extrasavantajos.ro/ le pune la dispozitia Utilizatorului prin intermediul platformei online https://extrasavantajos.ro/ , devin incidente prevederile art. 16 mai sus mentionat care detaliaza exceptiile de la dreptul de returnare a produselor.

Astfel, conform art. 16 din OUG nr. 34/2014, sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9-15 (i.e. din acelasi act normativ), in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale, urmatoarele:

 1. contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 7. furnizarea de bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care profesionistul nu le poate controla;
 8. contractele in cazul carora consumatorul a solicitat in mod special profesionistului sa se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere;
 9. furnizarea de inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;
 10. furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;
 11. contractele incheiate in cadrul unei licitatii;
 12. prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decat cel rezidential, transport de marfuri, inchiriere de masini, catering sau serviciile privind activitatile de agrement, in cazul in care contractul prevede o data sau o perioada de executare specifica;
 13. furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere.

Astfel, plata efectuata in scopul obtinerii extraselor NU poate fi returnata si nu sunt necesare prevederi speciale privind garantia asupra serviciului pe care Https://extrasavantajos.ro/ il pune la dispozitia Utilizatorului prin intermediul website-ului https://extrasavantajos.ro/ .

In cazul in care clientul plaseaza, din orice motiv, aceeasi comanda de mai multe ori pentru generarea aceluiasi tip de document, Clientul NU va primi rambursarea banilor pentru comenzile facute in plus.

 1. Procedura exceptionala de rambursare a contravalorii serviciului

In cazul in care, fara culpa Prestatorului, sistemul national de generare a extraselor este sistat sau nefunctional, Clientul are posibilitatea sa renunte la comanda inaintata, iar suma achitata va fi returnata integral.

Https://extrasavantajos.ro/ se obliga sa informeze de indata Clientul cu privire la aparitia unor asemenea situatii si sa ii aduca la cunostinta posibilitatea de a renunta la comanda si implicit de a-i fi returnata plata efectuata.

In situatia descrisa mai sus, Https://extrasavantajos.ro/ va rambursa integral contravaloarea sumei achitate pentru obtinerea estraselor, in termen de 1-30 de zile calculate de la momentul confirmarii platii.

Https://extrasavantajos.ro/ nu raspunde pentru eventualele prejudicii rezultate ca urmare a nefunctionarii Site-ului sau sistemului national de generare a extraselor, precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea accesarii anumitor link-uri publicate pe Site sau transmise Clientului prin mijloace electronice de comunicare la distanta.

Orice rambursare pe care Administratorul o datoreaza Utilizatorului ca urmare a unei reduceri de pret sau a incetarii contractului este efectuata fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, in termen de 14 zile de la data la care Administratorul este informat cu privire la decizia Utilizatorului de a invoca dreptul la reducerea pretului.

Prestatorul efectueaza rambursarea utilizand aceleasi mijloace de plata pe care le-a utilizat Utilizatorul pentru plata Continutului digital sau a Serviciului digital, cu exceptia cazului in care Utilizatorul si-a dat acordul expres pentru utilizarea altor mijloace de plata si cu conditia ca rambursarea sa nu implice plata unor comisioane de catre Utilizator.

Prestatorul nu ii impune Utilizatorului niciun fel de comisioane legate de rambursare.

Pentru comenzile platite cu cardul suma va fi returnata pe acelasi card utilizat la tranzactionare

 1. Limitarea de raspundere

Https://extrasavantajos.ro/ nu poate fi tinuta responsabila in fata nici unei persoane fizice sau juridice care foloseste sau se bazeaza pe Continut.

Utilizatorul este singurul responsabil de corectitudinea informatiilor introduse in formularul de comanda (implicit, de facturare). Astfel, acesta isi asuma raspunderea asupra faptului ca documentul obtinut din partea ANCPI/ OCPI se va referi la imobilul indicat prin informatiile transmise.

Prestatorul nu poate fi tinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu etc.) ce rezulta din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informatiei de tip Continut prezentata sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni in prezentarea Continutului care pot conduce la orice fel de pierderi.

Https://extrasavantajos.ro/ nu este raspunzator de inscrierile care nu sunt incarcate pe Site, incluzand, dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic independente de vointa Prestatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte situatii aparute la plasarea comenzii cauzate de furnizorii de servicii si/ sau de Internet, conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa plaseze o comanda etc.

In cazul in care un Utilizator/ Client/ Abonat considera ca un Continut expediat prin orice mijloc de catre Https://extrasavantajos.ro/ violeaza drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze Prestatorul pentru detalii suplimentare, astfel incat Https://extrasavantajos.ro/ sa remedieze eventualele incalcari.

Utilizatorul foloseste Site-ul asumandu-si propria responsabilitate, Https://extrasavantajos.ro/ fiind libera de orice raspundere pentru daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea/ accesarea/ vizitarea Site-ului sau ca urmare a folosirii informatiilor de pe Site.

Https://extrasavantajos.ro/ nu raspunde pentru erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Https://extrasavantajos.ro/ nu garanteaza Utilizatorului/ Clientului accesul pe Site sau la Serviciu si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/ sau integral Continutul, de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta maniera sau de a transfera vreunui tert orice Continut asupra caruia are si/ sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al Prestatorului.

Https://extrasavantajos.ro/ nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din Continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, in mod integral, proprietarii acestora.

Prestatorul este exonerat de orice vina in cazul utilizarii Site-ului si/ sau al Continutului transmis catre Utilizator sau Client prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), prin intermediul Site-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al Https://extrasavantajos.ro/, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate produce sau produce efectiv pagube de orice natura de partea Utilizatorului, Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.

Https://extrasavantajos.ro/ nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca:

 1. Serviciul va fi potrivit cerintelor Clientului;
 2. Serviciul va fi neintrerupt, sigur sau fara erori de orice tip;
 3. Serviciile obtinute in mod gratuit sau contra cost prin intermediul Site-ului vor corespunde cerintelor sau asteptarilor Clientului.

Https://extrasavantajos.ro/ nu poate fi tinuta responsabila in niciun fel in fata niciunui Client care utilizeaza Site-ul sau Continutul, altfel decat in limita articolelor ce constituie Termeni si Conditii.

Https://extrasavantajos.ro/ declara pe propia raspundere faptul ca Serviciile listate pe https://extrasavantajos.ro/ nu sunt contrafacute. In cazul in care exista nemultumiri din partea Utilizatorului/ Clientului/ Abonatului, acesta poate o solicitare la adresa de e-mail mihai_matei74@yahoo.com.

Prestatorul raspunde pentru orice nefurnizare a Continutului digital sau a Serviciului digital daca aceasta se face cu intarzieri nejustificate dupa incheierea contractului. Se considera furnizat Continutul sau Serviciul Site-ului cand devine disponibil sau accesibil pentru Utilizator.

Prestatorul raspunde pentru orice neconformitate care exista la momentul furnizarii si care este constatata in termen de cinci ani incepand cu data furnizarii.

Se considera ca fiind o neconformitate a Continutului digital sau a Serviciului digital orice neconformitate cauzata de Integrarea incorecta a Continutului digital sau a Serviciului digital in mediul digital al Utilizatorului, daca este indeplinita una din urmatoarele conditii: a) Continutul digital sau Serviciul digital a fost integrat de Prestator sau sub raspunderea acestuia; b) Continutul digital sau Serviciul digital a fost destinat sa fie integrat de Utilizator, iar integrarea incorecta s-a datorat unor deficiente in instructiunile de integrare furnizate de Prestator.

7.1. Masuri corective in caz de nefurnizare/neconformitate

In cazul in care Prestatorul nu furnizeaza Continutul digital sau Serviciul digital in conformitate, Utilizatorul ii solicita Prestatorului sa furnizeze Continutul digital sau Serviciul digital.

In caz de neconformitate, Utilizatorul are dreptul la aducerea in conformitate a Continutului digital sau a Serviciului digital sau la o reducere proportionala a pretului.

Utilizatorul are dreptul la aducerea in conformitate a Serviciilor solicitate, cu exceptia cazului in care acest lucru ar fi imposibil sau ar impune Prestatorului costuri care ar fi disproportionate, luand in considerare toate circumstantele, inclusiv: a) valoarea Continutului digital sau a Serviciului digital in cazul in care nu ar fi existat neconformitatea; b) gravitatea neconformitatii.

Prestatorul aduce Continutul digital sau Serviciul digital in conformitate intr-o perioada de timp rezonabila care nu poate depasi 15 zile calendaristice din momentul in care Prestatorul a fost informat de catre Utilizator cu privire la neconformitate si care este stabilit de comun acord, in scris, intre Prestator si Utilizator, fara costuri si fara vreun inconvenient semnificativ pentru Utilizator, tinand seama de natura Continutului digital sau a Serviciului digital si de scopul pentru care Utilizatorul a solicitat Continutul digital sau Serviciul digital.

Utilizatorul are dreptul la reducerea proportionala a pretului, in cazul in care Continutul digital sau Serviciul digital este furnizat in schimbul platii unui pret in oricare dintre urmatoarele cazuri:

 1. masura corectiva pentru aducerea in conformitate a Continutului digital sau a Serviciului digital este imposibila sau disproportionata;
 2. Prestatorul nu a adus in conformitate Continutul digital sau Serviciul digital;
 3. se constata o neconformitate, in pofida incercarii Adminstratorului de a aduce Continutul digital sau Serviciul digital in conformitate;
 4. neconformitatea este de o asemenea gravitate incat justifica o reducere imediata de pret;
 5. Prestatorul a declarat ca nu va aduce Continutul digital sau Serviciul digital in conformitate, ori acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

Reducerea de pret este proportionala cu diminuarea valorii Continutului digital sau a Serviciului digital furnizat Utilizatorului in comparatie cu valoarea pe care Continutul digital sau Serviciul digital ar avea-o daca ar fi in conformitate.

In caz de neconformitate, Utilizatorul are dreptul de a suspenda plata unei parti restante din pretul Continutului sau Serviciului digital sau a unei parti a acesteia pana la aducerea in conformitate de catre Prestator a Continutului digital sau a Serviciului digital, cu conditia ca plata suspendata sa nu fie aferenta unui Continut digital sau Serviciu digital deja furnizat de catre Prestator si care a fost conform.

 1. Frauda si SPAM

Https://extrasavantajos.ro/ nu solicita Clientilor/ Utilizatorilor/ Abonatilor sai, prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS etc.), informatii referitoare la date confidentiale, conturi/ carduri bancare sau parole personale etc.

Clientul/ Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

Https://extrasavantajos.ro/ nu va fi tinut raspunzator in situatia in care un Utilizator/ Client/ Abonat ar fi/ este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/ ca reprezinta interesele Https://extrasavantajos.ro/.

Clientul sau Utilizatorul va informa Https://extrasavantajos.ro/ asupra unor asemenea tentative de frauda, folosind datele de contact disponibile pe Site.

Https://extrasavantajos.ro/ nu promoveaza SPAM-ul.

Comunicarile realizate de catre Prestator prin mijloace electronice de comunicare la distanta (i.e. e-mail, telefonic etc.) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii Continutului.

Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/ Continutului si/ sau a Societatii Https://extrasavantajos.ro/ si se va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 1. de a accesa datele de orice tip ale altui Utilizator/ Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda;
 2. de a altera sau altfel modifica continutul Site-ului sau Continutul expediat prin orice metoda de catre Https://extrasavantajos.ro/ catre Utilizator/ Client/ Abonat;
 3. de a afecta performantele serverului/ serverelor pe care ruleaza Site-ul;
 4. de a accesa sau a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, Continutul expediat prin orice mijloc de catre Https://extrasavantajos.ro/ catre Utilizator/ Client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al Continutului.
 1. Forta majora si cazul fortuit

Exceptand cazurile in care nu s-a prevazut in mod expres altfel, niciuna din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/ sau in mod corepunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza Contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat/ a sa aduca la cunostinta celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat/a de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul il/o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

Daca in termen de 15 zile de la data producerii, respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a Contractului incheiat la distanta, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii acestuia.

 1. Litigii

Prin folosirea/ vizitarea/ vizualizarea etc. a Site-ului si/ sau a oricarui Continut trimis de catre Https://extrasavantajos.ro/ Utilizatorului/ Clientului prin accesare si/ sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic etc.), acesta se declara de acord cel putin cu prezentele Termeni si conditii.

Prezentul Contract se considera incheiat in Romania si, in consecinta, este guvernat de dispozitiile legale aplicabile pe teritoriul Romaniei. Orice disputa cu referire la Document care ar putea sa apara intre Client si Https://extrasavantajos.ro/ se va rezolva pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a conflictului nu va fi posibila in termen de 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei, acesta va fi solutionat de catre instanta competenta de la sediul Https://extrasavantajos.ro/.

Avand in vedere dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind solutionarea online a litigiilor in materie de consum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 si a Directivei 2009/22/CE, Https://extrasavantajos.ro/ ofera Clientului posibilitatea de a opta pentru solutionarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de solutionare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeana pentru a facilita solutionarea independenta, impartiala, transparenta, eficace, rapida si echitabila, pe cale extrajudiciara, a litigiilor care privesc obligatiile contractuale rezultate din contractele de vanzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care isi are resedinta in Uniune si un comerciant stabilit in Uniune.

Https://extrasavantajos.ro/ nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor si conditiilor.

Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale prezentului Contract.

 1. Clauze finale

Https://extrasavantajos.ro/ isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale prevederilor prezentului Document, precum si orice modificari ale Site-ului/ structurii acestuia/ Serviciului, inclusiv modificari ce ar putea afecta Site-ul si/ sau orice Continut, fara o notificare prealabila a Utilizatorului sau Clientului in acest sens.

Prestatorul nu va putea fi tinut responsabil pentru eventualele erori aparute pe Site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc., care nu sunt facute de catre administratorul Site-ului.

Https://extrasavantajos.ro/ isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/ sau legaturi pe oricare pagina a Site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

In eventualitatea in care exista intrebari/ sugestii cu privire la Https://extrasavantajos.ro/, ne puteti contacta la numarul de telefon 0726226700 sau la adresa de corespondenta electronica: mihai_matei74@yahoo.com.

Termenii si conditiile prezente permit Clientului arhivarea si reproducerea acestora, Prestatorul asigurand o corecta si transparenta informare a Consumatorilor.

Prezentele Termenii si conditii sunt valabile pe platforma online https://extrasavantajos.ro/ detinuta de catre Https://extrasavantajos.ro/.

Acest document a fost redactat in conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei si reprezinta in totalitate acordul partilor.